Bắt đầu nhanh - D.AI.SY - Việt Nam

 


 

 HOÀN THÀNH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Làm theo các bước dưới đây để ĐĂNG KÝ D.AI.SYBƯỚC 1:
Tải KleverApp về điện thoại thông minh của bạn: https://klever.page.link/nHkzATeJe59Eu9oE8

BƯỚC 2: Gửi Tron vào ví Tron Link của bạn với số tiền cần thiết để mua các gói của bạn.

BƯỚC 3: Nhấp vào biểu tượng "Nhận dạng / Trình duyệt" ở dưới cùng để hiển thị trình duyệt DApps trong ví Tron.

LƯU Ý: (Bạn chỉ được chèn liên kết giới thiệu vào trình duyệt DAPPS. Nếu không, nó sẽ không hoạt động).

BƯỚC 4: Dán liên kết giới thiệu vào thanh tìm kiếm DAPP và nhấn Enter.

Liên kết giới thiệu: daisy.global/r/smoking1BƯỚC 5: Màn hình DAISY sau đó sẽ mở ra. Ủy quyền ví của bạn cho DAISY.

BƯỚC 6: Nhập tên người dùng mong muốn của bạn và bắt đầu đóng góp các cấp.
Lưu ý: (Tên người dùng phải viết thường, không có khoảng trắng. Vui lòng ghi chú tên người dùng của bạn khi đăng ký).

Lời giới thiệu của bạn nên bao gồm tên người dùng ở cuối. Nếu liên kết giới thiệu của bạn là daisy.global/r/, chỉ cần thêm tên người dùng sau "r /".

Làm cách nào để đăng nhập vào tài khoản của tôi sau khi đăng ký DAISY?

BƯỚC 1: Dán liên kết https://daisy.global này vào thanh tìm kiếm DAPP và nhấn Enter.
BƯỚC 2: Nhấp vào Đăng nhập tự động.
Bạn sẽ ở trong Daisy Back Office khi đã đăng nhập thành công.

Để thêm Gói D.AI.SY FOREX, hãy vào văn phòng hỗ trợ của Daisy, đến FOREX, sau đó chọn Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3..., xác nhận lựa chọn FOREX

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu


MUA, LƯU TRỮ VÀ KIẾM TIỀN VỚI TOÀN CẦU HÀNG NGÀYD.AI.SY Story


 
Daisy Global Official website:
 
Official Telegram:

Official  Youtube:
https://www.youtube.com/@daisyglobal5631

DAISY Joining link: daisy.global/r/smoking1

 (You must paste the Joining link in the DAPPS browser only.  Otherwise it will not work)